Rabu, 06 Maret 2013

Ini tugas bahasa jawa lagi :D tapi beda~


PAWARTOS BASA JAWI


Para pamirsa,
Sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Dekik Dhaneswara wonten ing pawartos basa jawi Ngayogyakarta. Wekdal menika pawartos basa jawi Ngayogyakarta badhe mbabar warta ingkang dumados wonten ing wewengkon Ngayogyakarta sakiwa tengenipun. Kasuwun tetepa nyawiji ing pawartos basa jawi enjing menika.
Kangge nglancaraken anggenipun mantau arus mudik utawi arus balik Lebaran samangke, Satlantas Polres Sukoharjo Jawa Tengah masang kamera closed circuit television (CCTV). Kamera CCTV kasebat dipun pasang wonten ing sekawan titik rawan kemacetan. Sekawan titik kasebat inggih menika wonten ing protigan Tugu Kartasura, prosekawan Kartasura, protigan UMS, kaliyan sangajenging markas Satlantas utawi sangajenging peken kitha Sukaharjo.
Miterat Kasat Lantas Polres Sukoharjo, Cristian Aer, jalur Kartasura kadosta protigan Tugu Kartasura, prosekawan Kartasura, protigan UMS, sampun dados langganan macet saben saben ngadepi dinten Lebaran. Kangge ngirangi padetipun arus ingkang dipun kintenaken badhe dumados ing H-3 arus mudik Lebaran samangke, Satlantas ngawontenaken pemantauan migunakaken CCTV. Kanthi dipun kabiyantu CCTV, dipun ancas kemacetan saged dipun minimalaken.
Saben Lebaran ing tlatah Sukoharjo, mirungganipun Kartasura, mujudaken daerah ingkang kathah kacilakan. Utaminipun margi saking Ngayogyakarta tumuju ing Semarang, Jogja tumuju Jawa Timur, lan Semarang tumuju Wonogiri, ingkang sedaya kala wau nglangkungi Kartasura. Mekaten pawartos ing wanci enjing menika, matur nuwun. 
Posting Komentar